ซอฟต์บาร์ผลไม้และถั่ว บี «แอปริคอต - แอปเปิล»

ผลิตภัณฑ์อาหารเฉพาะสำหรับโภชนาการและการกำหนดอาหาร «แอปริคอต - แอปเปิล» ส่วนประกอบ: แอปริคอตแห้ง, ลูกเกด, อินทผลาลัมแห้ง, แอปเปิลแห้ง, น้ำมันพืช, เกลือทะเล ผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ไม่มี GMO ระบบการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองจาก GOST R ISO 22000 วันที่ผลิตแสดงไว้บนผลิตภัณฑ์

น้ำหนัก: 25 กรัม

อายุการเก็บรักษา: 8 เดือนนับจากวันที่ผลิต เก็บที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 25 องศาเซลเซียส และความชื้นในอากาศสัมพัทธ์ไม่เกิน 75%

Click to order
คำขอร้องของคุณ:
Total: 
แจกฟรี