RUSSIAN EXPORT CENTER
การส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากรและไม่ใช่พลังงานสำหรับเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2562 สูงกว่าตัวเลขในปีที่แล้ว
สำหรับ 11 เดือนของปี 2562 การส่งออกที่ไม่ใช่ทรัพยากรของรัสเซียและการส่งออกที่ไม่ใช่พลังงาน (NNE) ขยายตัว 0.2% และสูงถึง 138 พันล้านดอลลาร์ หกเดือนแรกแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงลบซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากปัจจัยการตลาด สงครามการค้าและลัทธิตั้งอัตราภาษีศุลกากรสูง (protectionism) ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 สถานการณ์เริ่มทรงตัว ภายในเดือนพฤศจิกายน NNE สูงกว่าตัวชี้วัดทางการเงินของปี 2561
ดัชนีปริมาณในเกือบทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้นจากปีต่อปี การเปลี่ยนแปลงเชิงลบซึ่งเกิดจากฐานที่สูงของปี 2562 ถูกพบว่าเป็นเพียงการส่งออกข้าวและปลาเท่านั้น ในปี 2561 เนื่องจากผลผลิตข้าวสาลีที่สูงเป็นประวัติการณ์ รัสเซียสามารถส่งออกไปปริมาณมากในต่างประเทศอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และการจับปลาครั้งใหญ่ในปี 2561 ทำให้การส่งออกปลาแซลมอนมีปริมาณมาก ปริมาณการส่งออกที่แท้จริงในภาคอื่น ๆ นั้นก็เกินตัวชี้วัดของเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2561 เช่นกัน

เมื่อสิ้นปี 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ปรับวิธีการคำนวณตัวชี้วัดการส่งออก เนื่องจากสินค้าโภคภัณฑ์ทางเคมีและปิโตรเคมีซึ่งไม่ได้มีการพิจารณาก่อนหน้านี้ ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวชี้วัด NNE ด้วย ดังนั้นตัวชี้วัดปี 2561 นั้นจึงถูกคำนวณใหม่ ตามผลการดำเนินงาน 11 เดือนในปี 2561 ปริมาณของ NNE ในแง่ตัวเงินอยู่ที่ 137.7 พันล้านดอลลาร์ (134.92 พันล้านดอลลาร์ตามวิธีเดิม) ปริมาณรวมของ NNE อยู่ที่ 154.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ณ สิ้นปี 2561 (151.4 พันล้านดอลลาร์ตามวิธีเดิม)

ในเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2562 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมไขมันและน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสมบูรณ์ที่สุด (+ 26.8%) ในบรรดากลุ่มอุตสาหกรรม NNE อื่น ๆ อัตราที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 11 เดือนในปี 2561 แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์นม (+ 25.5%) อุตสาหกรรมอาหารและอาหารแปรรูป (+ 11.9%) การส่งออกอุตสาหกรรมเบาขยายตัว 7.6% และยาน้ำหอมและเครื่องสำอาง 7% การเติบโตของอุตสาหกรรมปลาและอาหารทะเล (+ 3.6%) ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของการหาปู การส่งออกผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (+ 0.3%) และผลิตภัณฑ์วิศวกรรมเครื่องกล (+ 0.2%)

การเปลี่ยนแปลงการส่งออกเชิงลบในแง่ของตัวเงินได้แสดงให้เห็นโดยอุตสาหกรรมเคมี (-1.4%) ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของราคาของผลิตภัณฑ์เคมีน้ำมันและแก๊สเกือบทั้งหมด การส่งออกไม้ลดลง 6.6% ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทางตลาด เช่น องค์กรบางแห่งไม่ทำการการส่งออกและตุนไว้สะสม เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ต่ำ การส่งออกข้าวก็ลดลง (-23.9%) เกิดขึ้นจากข้าวสาลีมีล้นตลาดในปี 2561 เช่นเดียวกับปริมาณและราคาข้าวบาร์เลย์ที่ลดลง

10 อันดับแรกของประเทศที่นำเข้าสินค้า NNE ของรัสเซียในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2562 ได้แก่
จีน (12.52 พันล้านดอลล่าร์;+ 14.2%)
คาซัคสถาน (11.09 พันล้านดอลล่าร์; + 11.5%)
เบลารุส (9.69 พันล้านดอลล่าร์; + 3.4%)
ตุรกี (7.09 พันล้านดอลล่าร์; + 9.2%)
เนเธอร์แลนด์ (6.98 พันล้านดอลล่าร์; + 22.1%)
สหราชอาณาจักร (6.3 พันล้านดอลล่าร์; + 196%)
สหรัฐอเมริกา (6 พันล้านดอลล่าร์; -11%)
อียิปต์ (4.7 พันล้านดอลล่าร์; -4%)
เยอรมนี (4.22 พันล้านดอลล่าร์; -10.5%)
ยูเครน (3.93 พันล้านดอลล่าร์; -11.1%)