RUSSIAN EXPORT CENTER

มุมมองเชิงกลยุทธ์

ตลาดระหว่างประเทศ มีความผันผวนสูงและการพัฒนาที่เฉพาะเจาะจงในการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากรนี้ก็อาจจะลดผลกระทบของความผันผวนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซียได้ ปัจจัยสำคัญในการเติบโตของการส่งออกนั้นคือ การมีส่วนร่วมของผู้ส่งออกรายใหม่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

การสร้างระบบสนับสนุนการส่งออกที่ไม่ใช่ทรัพยากรระดับโลกเป็นหนึ่งในความท้าทายหลักที่ประเทศของเราเผชิญอยู่ และศูนย์การส่งออกของรัสเซียจะช่วยสนับสนุนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ส่งออกรัสเซีย

ศูนย์การส่งออกของรัสเซียที่ช่วยสนับสนุนด้านการเงินและไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ส่งออกของรัสเซียนั้นจะกลายเป็นโครงสร้างที่สำคัญในการสนับสนุนการส่งออกของประเทศและการพัฒนาระบบระดับชาติ
การพัฒนาภาคการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์เป็นทิศทางเชิงกลยุทธ์สำหรับประเทศและเป็นเครื่องมือสำคัญในการทนต่อวิกฤติเศรษฐกิจและในการสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืนได้
อาร์อีซี ให้บริการแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่ไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์โดยไม่มีข้อจำกัดทางอุตสาหกรรม อาร์อีซี มีจุดประสงค์เพื่อให้บริษัทผู้ส่งออกได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอและการวางแผนไปจนถึงการทำสัญญาและการส่งออกที่สำเร็จเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์ และขั้นตอนอื่น ๆ ที่ซึ่งรวมถึงช่องทางทางอีคอมเมิร์ซอีกด้วย
พันธกิจของอาร์อีซี (REC Mission Statement)
อาร์อีซี เป็นสถาบันของรัฐที่มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนและพัฒนาภาคการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่โภคภัณฑ์

หน่วยงานในระบบของอาร์อีซี มี 3 หน่วย ดังนี้
 • สถาบันการพัฒนาแบบครบวงจร (The Unified Development Institution)ให้การสนับสนุนการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่โภคภัณฑ์ผ่านเครื่องมือช่วยสนับสนุนทางด้านการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่หลากหลายให้กับผู้ส่งออก
 • ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลรัสเซียทำการพัฒนาสภาพแวดล้อมการส่งออกผ่านการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะและความสำเร็จของงานที่มุ่งพัฒนาการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากร
 • ศูนย์ปฏิบัติการของโครงการสำคัญลำดับต้นใน "ความร่วมมือและการส่งออกระหว่างประเทศ"

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของอาร์อีซี คือ
ศูนย์ฯ ได้กำหนดเป้าหมายให้เป็นมาตรฐานในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ภายในปี 2562 ดังต่อไปนี้
 • ขยายเครือข่ายสำนักงานทั่วโลกไปยังกว่า 65 ประเทศ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์รัสเซียจำนวนมากกว่า 90 ประเภทได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อจากต่างประเทศ
 • ขยายเครือข่ายสำนักงานจากภูมิภาคไปยังสำนักงานท้องถิ่นมากกว่า 40 แห่ง
 • พัฒนาและเสนอผลงานของมาตรการช่วยเหลือที่ไม่ใช่ทางการเงินมากกว่า 110 มาตรการ พร้อมให้บริการทางออนไลน์ 25% เป็นอย่างน้อย
 • ยืดและขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเงินตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดระดับโลก
 • นำบริษัทผู้ซื้ออย่างน้อย 5,000 บริษัท เข้าสู่การส่งออกผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ
 • บรรลุเป้าหมายของบริษัทผู้ซื้ออย่างน้อย 7,000 บริษัทที่ได้รับบริการสนับสนุนการส่งออกและบรรลุเป้าหมายของบริษัทกว่า 10,000 รายที่ได้รับการฝึกอบรมพื้นฐานการส่งออก
 • เข้าถึงมูลค่ารวมของการส่งออกที่ได้รับการสนับสนุน เป็นเงินจำนวน 34,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งสิ้น 20% ของปริมาณการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่โภคภัณฑ์ทั้งหมดของสหพันธรัฐรัสเซีย