RUSSIAN EXPORT CENTER

ค้นหาสินค้าของรัสเซีย

ค้นหาสินค้าของรัสเซีย (งาน,บริการ) ตามคำร้องขอของคู่สัญญาต่างประเทศ
คู่ค้าต่างประเทศส่งคำขอเพื่อการค้นหาสินค้าของรัสเซีย (งาน,บริการ)

การค้นหาคู่ค้าชาวรัสเซียที่มีศักยภาพนั้นจะดำเนินการผ่านเครือข่ายระดับภูมิภาคของกลุ่ม อาร์อีซี (REC Group) และพันธมิตรระดับภูมิภาค

คู่สัญญาต่างประเทศจะได้รับรายชื่อหุ้นส่วนชาวรัสเซียที่มีศักยภาพ ซึ่งมีความสนใจและพร้อมที่จะเข้าสู่การเจรจาเฉพาะเรื่องกับคู่ค้าต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์การส่งออกรัสเซีย JSC จะดำเนินการในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ ดังนี้ คือ:
•ค้นหาคู่ค้าชาวรัสเซียที่มีศักยภาพทั่วทั้งสหพันธรัฐรัสเซีย เพื่อบริษัทของคุณ
•ลิสต์รายชื่อคู่ค้าชาวรัสเซียที่มีศักยภาพเพื่อบริษัทของคุณต่อตลาดเป้าหมายบนพื้นฐานข้อมูลที่เจาะจงโดยคำนึงถึงลักษณะพิเศษที่คุณขอมา
•ส่งรายชื่อคู่ค้าที่มีศักยภาพของรัสเซียที่ซึ่งมีความสนใจและพร้อมที่จะเข้าร่วมการเจรจาโดยเฉพาะกับบริษัทของคุณ
รับบริการ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งออกรัสเซียจะตอบกลับข้อความของคุณและให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการนำเข้า