RUSSIAN EXPORT CENTER
คณะกรรมการของศูนย์ฯ REC แต่งตั้ง CEO คนใหม่และยืนยันในความสำเร็จของเป้าหมายในปี 2562
คณะกรรมการศูนย์ส่งออกรัสเซีย JSC (REC) ได้ตัดสินใจเปลี่ยนประธานผู้บริหารของศูนย์ฯ จากนาย อันเดรย์ สเลปเนฟ เป็นนาง เวโรนิก้า นิคิชิน่า ประธานผู้บริหารคนปัจจุบันของศูนย์ฯ REC นาง เวโรนิก้า นิคิชิน่า เป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการการค้าของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (รัฐมนตรี) ตั้งแต่ปี 2559 นอกจากนั้น คณะกรรมการของศูนย์ฯ ยังได้ยืนยันถึงความสำเร็จของดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานขององค์กรในปี 2562 ทั้งหมด

เมื่อปีที่แล้ว ศูนย์ฯ REC ได้สนับสนุนปริมาณการส่งออกทั้งหมดอยู่ที่ 19.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่เป้าหมายที่ตั้งไว้คือ 17.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ สิ่งนี่เป็นมูลค่าที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสถาบันของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากร ตัวเลขขยายตัว 3.7% เมื่อเทียบกับปี 2561 (ปริมาณการส่งออกที่สนับสนุนคือ 18.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ) 35.4% เมื่อเทียบกับปี 2560 (14.4 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ), 107.4% เมื่อเทียบกับปี 2559 (9.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และ 195.5% เมื่อเทียบกับปี 2558 (6.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ)

จำนวนโปรไฟล์การทำธุรกรรมสูงถูกปิดเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์วิศวกรรมไปยังประเทศคิวบา อียิปต์และอุซเบกิสถาน การดำเนินงานของโครงการในเติร์กเมนิสถานได้รับการสนับสนุน การขนส่งสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ได้ส่งไปยังจีน สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย(EAEU) และสหภาพยุโรป(EU) ศูนย์ฯ REC เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของ Russia-Africa Year ซึ่งจัดประชุมทางเศรษฐกิจรัสเซีย – แอฟริกา ร่วมกับ Afreximbank และทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนร่วมของฟอรัม รัสเซีย – แอฟริกา (Russia-Africa Forum) บนเส้นทางของการประชุมสุดยอดที่โซชิ (Sochi Summit) สิ่งนี้เองส่งผลให้เกิดการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกทางการเงินสำหรับการดำเนินการทางการค้ากับประเทศในแอฟริกามากกว่า 10 ประเทศ

เป้าหมายของผู้ส่งออกที่ได้รับการสนับสนุนถึง 11,000 รายก็ประสบความสำเร็จเช่นกัน จำนวนผู้ส่งออกที่ซึ่งได้รับการสนับสนุนในปี 2562 ทำไว้เกินเป้าหมาย 3% และเกินมูลค่าเดียวกันสำหรับปีที่แล้วถึง 8%

ดังนั้น ในปี 2562 กลุ่มเครื่องมือทางการเงินของ ศูนย์ฯ REC จึงถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุน 12.6% ของปริมาณการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากรทั้งหมดของรัสเซีย และพิจารณาการสนับสนุนจากศูนย์ฯ REC ในฐานะตัวแทนและผู้สนับสนุน
ตามการตัดสินใจของคณะกรรมการ อันเดรย์ สเลปเนฟ จะออกจากตำแหน่งของเขา ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ในขณะที่นาง เวโรนิก้า นิคิชิน่าจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการอนุมัติระหว่างรัฐบาลทั้งหมดแล้ว นาย อันเดรย์ สเลปเนฟ จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของ EEC
ภูมิหลัง

เวโรนิก้า โอเลกอฟน่า นิคิชิน่า
นาง เวโรนิก้า นิคิชิน่า ดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเป็นหัวหน้าแผนกของประเทศอเมริกาและกรมประสานงานพัฒนาและควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศ

ด้วยประวัติการทำงาน 17 ปีในกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย นาง เวโรนิก้า นิคิชิน่า มีประสบการณ์มากมายในการระบุและกำจัดอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ การดำเนินมาตรการคุ้มครองการค้า การปศุสัตว์ อนามัยและสุขอนามัยพืช และประสบการณ์ที่กว้างขวางในการจัดการเจรจาระหว่างประเทศอีกด้วย

ก่อนที่เธอจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย เธอได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรองประธานคนแรกของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน

นาง เวโรนิก้า นิคิชิน่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการค้าของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยูเรเชีย (รัฐมนตรี) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 เธอรับผิดชอบงานด้านต่างๆที่สำคัญสำหรับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย อย่างเช่น กฎระเบียบของภาษีศุลกากรและที่ไม่ใช่ภาษี เงื่อนไขการค้ากับประเทศที่สาม (เขตการค้าเสรี) การดำเนินมาตรการป้องกันโดยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

จบปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์ ปกป้องวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงตลาดต่างประเทศสำหรับสินค้ารัสเซียในสภาวการณ์สมัยใหม่

อันเดรย์ อเล็กซานโดรวิช สเลปเนฟ
เกิดเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2512 ที่เมืองบอร์ ในเขตแคว้นนิชนี นอฟโกรอด

นาย อันเดรย์ สเลปเนฟ จบการศึกษาจาก Lobachevsky University of Nizhni Novgorod วิชาเอกคณิตศาสตร์ประยุกต์และจบการศึกษาจาก Lomonosov Moscow State University วิชาเอกกฎหมาย

เขาได้เริ่มอาชีพของเขาในด้านประกันภัย ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะสำเร็จจากผู้จัดการโครงการไปจนถึงซีอีโอของสมาคมประกันภัยรถยนต์แห่งรัสเซีย

2546 - 2548: รองผู้อำนวยการคณะกรรมการประสานงานสมาคมนายจ้างรัสเซีย 2548 - 2550: ผู้อำนวยการแผนกของโครงการระดับชาติสำคัญในคณะบริหารของประธานาธิบดีของสหพันธรัฐรัสเซีย

ในปี 2550 เขาเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของสหพันธรัฐรัสเซีย
ในปี 2552 เขา เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย
กุมภาพันธ์ 2555 - มกราคม 2559: สมาชิกคณะกรรมาธิการการค้าของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย (รัฐมนตรี)
กุมภาพันธ์ 2559 - เมษายน 2561: ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยประธานของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย นาย เมดเวเดฟ และเป็นรองหัวหน้าสำนักงานบริหารของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นผู้อำนวยการฝ่ายโครงการของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย
1 พฤษภาคม 2561: ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานผู้บริหารของศูนย์การส่งออกรัสเซีย JSC (REC)