RUSSIAN EXPORT CENTER
คุณเวโรนิก้า นิคิชิน่า ได้กำหนดไว้ว่าความอำนวยความสะดวกและสบายเพื่อผู้ส่งออกนั้นมีความสำคัญสูงสุดในการดำเนินงานของศูนย์ฯ REC
ทีมศูนย์ส่งออกของรัสเซีย (REC) จะให้ความสำคัญสูงสุดกับความสนใจของลูกค้าโดยมีเป้าหมายหลักคือ การเติบโตและการกระจายการส่งออกของรัสเซีย ซึ่งคุณเวโรนิก้า นิคิชิน่าได้กล่าวไว้ ตอนเข้ารับตำแหน่ง ประธานผู้บริหารของศูนย์ฯ (REC) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ในการประชุมกับพนักงานของศูนย์ฯ REC
เธอเสริมอีกว่าเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นสำคัญมาก ทุกสถาบันภายในกลุ่ม REC เช่น EXIMBANK OF RUSSIA ในฐานะธนาคารเพื่อการส่งออกโดยเฉพาะ, EXIAR ในฐานะ บริษัท ประกันและศูนย์ฯ REC ในฐานะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ส่งออกและศูนย์สนับสนุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ก็มีความพยายามร่วมกัเป็นอย่างดี
ในทางกลับกัน นาย อเล็กเซย์ โอเวอร์ชุค รองนายกรัฐมนตรีผู้ประสานงานการดำเนินงานของศูนย์ส่งออกรัสเซีย JSC กล่าวว่า ศูนย์ฯ REC นั้น อยู่ในแนวหน้าของการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง ผู้ส่งออกและผู้ที่จะเป็นผู้ส่งออกในอนาคต นาย อเล็กเซย์ โอเวอร์ชุค ยังกล่าวอีกว่า เขาคอยเฝ้าดูการพัฒนาระบบข้อมูล One Contact และการสร้างเงื่อนไขที่ดีที่สุดในการเข้าถึงตลาดส่งออกสำหรับบริษัทของรัสเซียอย่างใกล้ชิด
นาย อันเดรย์ สเลปเนฟ ผู้ซึ่งเคยเป็นผู้นำศูนย์ REC มาจนถึงทุกวันนี้และตอนนี้เขาจะเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิก (รัฐมนตรี) ในคณะกรรมการการค้าของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยูเรเชีย ได้ให้ความเห็นว่าศูนย์ส่งออกของรัสเซียพร้อมสำหรับสเต็ปต่อไปในการพัฒนา
ภูมิหลัง

เวโรนิก้า โอเลกอฟน่า นิคิชิน่า
นาง เวโรนิก้า นิคิชิน่า ดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และเป็นหัวหน้าแผนกของประเทศอเมริกาและกรมประสานงานพัฒนาและควบคุมธุรกิจระหว่างประเทศ

ด้วยประวัติการทำงาน 17 ปีในกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจของสหพันธรัฐรัสเซีย นาง เวโรนิก้า นิคิชิน่า มีประสบการณ์มากมายในการระบุและกำจัดอุปสรรคทางการค้าต่าง ๆ การดำเนินมาตรการคุ้มครองการค้า การปศุสัตว์ อนามัยและสุขอนามัยพืช และประสบการณ์ที่กว้างขวางในการจัดการเจรจาระหว่างประเทศอีกด้วย

ก่อนที่เธอจะได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชีย เธอได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรองประธานคนแรกของรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซียมาก่อน

นาง เวโรนิก้า นิคิชิน่า ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการค้าของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งยูเรเชีย (รัฐมนตรี) ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2559 เธอรับผิดชอบงานด้านต่างๆที่สำคัญสำหรับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย อย่างเช่น กฎระเบียบของภาษีศุลกากรและที่ไม่ใช่ภาษี เงื่อนไขการค้ากับประเทศที่สาม (เขตการค้าเสรี) การดำเนินมาตรการป้องกันโดยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย

จบปริญญาเอกในสาขาเศรษฐศาสตร์ ปกป้องวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงตลาดต่างประเทศสำหรับสินค้ารัสเซียในสภาวการณ์สมัยใหม่

****

ศูนย์ส่งออกรัสเซีย JSC เป็นสถาบันของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภาคการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากร ศูนย์ฯ REC ให้บริการเครื่องมือสนับสนุนทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินแก่ผู้ส่งออกรัสเซีย กลุ่มของศูนย์ฯ(REC Group) รวมเอาหน่วยงานรัสเซียเพื่อการส่งออก สินเชื่อและประกันการลงทุน (EXIAR) และ Eximbank ของรัสเซีย JSC ศูนย์ฯ REC เองก็เป็นสมาชิกของกลุ่ม VEB.RF

เครื่องมือสนับสนุนนั้น รวมถึงการค้นหาพันธมิตรคู่ค้าต่างประเทศ กิจกรรมนิทรรศการต่างๆ การจัดการประชุม b2b ภารกิจทางธุรกิจโครงการฝึกอบรมในโรงเรียนการส่งออกของศูนย์ฯ (REC Export School) การวิเคราะห์และความพยายามในการวิจัยสำหรับผู้ส่งออก ความช่วยเหลือในการรับรองการจดสิทธิบัตร คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารศุลกากรแลละการมีส่วนร่วมในโครงการระหว่างประเทศอีกด้วย

ลูกค้าของศูนย์ฯ REC นั้น รวมถึงผู้พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยที่เป็นนวัตกรรมและโซลูชันทางธุรกิจในภาค IT ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ของเล่นเครื่องสำอางและบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาอากาศยาน เครื่องเก็บเกี่ยวและรถบรรทุกต่างๆ