RUSSIAN EXPORT CENTER
ผู้อำนวยการของศูนย์ฯ (REC) กล่าวถึงขั้นตอนใหม่ในการพัฒนาการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากรและพลังงาน
มาตรการและกิจกรรมที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและประชาคมธุรกิจนั้น มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่งให้เดิมพันได้ว่ารัสเซียจะกลายเป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทรัพยากร และสินค้าโภคภัณฑ์ที่ไม่ใช่พลังงานไปทั่วโลก ทีมศูนย์การส่งออกของรัสเซีย (REC) จะพยายามอำนวยความสะดวกและทำให้บริษัทท้องถิ่นเป็นที่น่าดึงดูดอย่างดีที่สุดในตลาดต่างประเทศ นี่คือประกาศจากคุณเวโรนิก้า นิคิชิน่า ประธานศูนย์ฯ (REC) ซึ่งกล่าวไว้ในการประชุมประจำปีครั้งที่ 4 ที่มีชื่อว่า "กิจกรรมทางเศรษฐกิจในต่างประเทศ ที่เป็นตลาดใหม่ (Foreign Economic Activity: New Markets)" ที่จัดขึ้นโดย Sberbank เพื่อผู้มีส่วนร่วมในการส่งออกและนำเข้า
คุณนิคิชิน่า กล่าวไว้อีกว่าการปรับปรุงระบบการสนับสนุนการส่งออก การเข้าถึงบริการของศูนย์ฯ REC ที่กว้างขึ้นโดยผู้ส่งออกในภูมิภาค กลไกเพื่อการโปรโมทบริษัทท้องถิ่นในต่างประเทศ ลดภาระการบริหาร การพัฒนาแนวทางใหม่สำหรับการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากรและพลังงานของรัสเซีย (NRE) เพื่อเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่สุดของศูนย์ฯ REC

ทีมของศูนย์ฯ REC จะมุ่งเน้นไปที่ความสนใจของลูกค้าเป็นที่สุด โดยพิจารณาจากการเติบโตของการส่งออกของรัสเซียและการกระจายการลงทุนในเป้าหมายหลัก ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ REC กล่าวนั้น ทางศูนย์ฯเองก็ปฏิเสธขั้นตอนในระบบราชการใด ๆที่ช้า ซึ่งจะเน้นเบื้องต้นไปที่ความสะดวกสบายและรวดเร็วสำหรับผู้ส่งออก

เมื่อสรุปรวมผลลัพธ์ของปี 2562 แล้วนั้น คุณเวโรนิก้า นิคิชิน่าระบุว่าการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากรของรัสเซียมีจำนวนเงินถึง 154.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น0.2% เป็นการทำลายสถิติ ถึงแม้ราคาสินค้าส่งออกพื้นฐานจะลดลง แต่ปริมาณการส่งออกขยายตัวถึง 2.7% ซึ่งหมายความว่าผู้ส่งออกผลิตและส่งมอบปริมาณสินค้าที่สูงขึ้นไปยังตลาดต่างประเทศ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับเงินน้อยลงก็ตาม

ในปี 2562 ผู้ส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่ทรัพยากรได้รับเงินทุก ๆ 8 ดอลลาร์จากมาตรการสนับสนุนจากศูนย์ส่งออกรัสเซีย การส่งออกที่สนับสนุนโดยศูนย์ฯ REC นั้น มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 19.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนี้ยังช่วยเหลือผู้ส่งออกมากกว่า 11,000 คน ซึ่ง 80% เป็น SMEs

กลุ่มของศูนย์ฯ (REC Group) (รวมถึง EXIAR และ ROSEXIMBANK) ให้บริการเฉพาะลูกค้าและผลิตภัณฑ์อย่างครอบคลุม โดยมีเป้าหมายเพื่อการสนับสนุนทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินในทุกขั้นตอนของวงจรการส่งออก บริการส่วนใหญ่ที่ให้บริการอยู่นั้นก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และรวมถึงการค้นหาคู่ค้าต่างประเทศ การเตรียมการใน B2B ภารกิจทางธุรกิจการตลาดในต่างประเทศ บริการวิเคราะห์และวิจัย ความช่วยเหลือด้านการรับรอง การออกใบอนุญาตด้านสิทธิบัตร การบริหารศุลกากรและการเข้าร่วมโครงการต่างประเทศต่างๆอีกด้วย

คุณเวโรนิก้า นิคิชิน่าได้หมายเหตุไว้อีกว่า ศูนย์ฯ REC ได้พัฒนาระบบโปรโมทการส่งออกที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งขัน ในขณะนี้ การบริหารภูมิภาคและศูนย์สนับสนุนการส่งออกของศูนย์ฯ REC นั้น มีการให้บริการในทุกภูมิภาคเลย กลุ่มสนับสนุนการส่งออกทั้ง 17 กลุ่มนั้น ถูกสร้างขึ้นในต่างประเทศ โดยความร่วมมือกับ VEB.RF และตัวแทนการค้าของรัสเซีย จำนวนของพวกเขาจะเกิน 50 รายในช่วงปีหน้านี้

นอกจากนี้ในปี 2562 ทีมของศูนย์ฯ REC ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนไปหลายโครงการเพื่อสนับสนุนการส่งออก จำนวนเงินที่จัดสรรจากงบประมาณของรัฐบาลกลางมีจำนวนเงินถึง 33.4 พันล้านรูเบิล ในปี 2563 นั้นจำนวนจะเพิ่มขึ้น 1.8 เท่าและจะมีจำนวนถึง 50.8 พันล้านรูเบิล

คุณเวโรนิก้า นิคิชิน่า แสดงความมั่นใจว่าการประสานพลังที่เกิดขึ้นจากรัฐบาล สถาบันพัฒนาและประชาคมธุรกิจจะช่วยให้ NRE ของรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย