RUSSIAN EXPORT CENTER
5 เขตภูมิภาคของรัสเซียจะได้เข้าร่วมในโครงการเร่งด่วนทางการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซึ่งขับเคลื่อนโดยศูนย์การส่งออกรัสเซีย (REC)
ศูนย์การส่งออกของรัสเซียและศูนย์สนับสนุนการส่งออกได้เปิดตัวโครงการเร่งด่วนนำร่องเพื่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพิ่มในอีกสองภูมิภาค คือ ในแคว้นยาโรสลาฟล์ (Yaroslavl Oblast) และสาธารณรัฐคาเรเลีย (Republic of Karelia) โครงการแรกเปิดตัวไปแล้วในปี 2562 ในแคว้นคาลินินกราด (Kaliningrad Oblast.) โครงการนี้จะเปิดให้ครอบคลุมไปทั้งห้าภูมิภาคของรัสเซีย ภายในสิ้นปี 2563 นี้ ซึ่งรวมไปถึงสาธารณรัฐตาตาร์สถาน (Republic of Tatarstan) และแคว้นนิชนี นอฟโกรอด (Nizhny Novgorod Oblast.) อีกด้วย

ถึงแม้ว่าจะมีการนำวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ในรัสเซียมาใช้แล้ว แต่ปัญหาสำหรับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในประเทศนั้นยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อเสนอที่จำกัดสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และปัญหาการมองข้ามสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นในที่ต่างๆ ส่งผลให้ขาดผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวที่เป็นที่ต้องการสำหรับตลาดต่างประเทศ และปัญหาเกี่ยวกับการโปรโมทในต่างประเทศ เพราะไม่เป็นที่น่าดึงดูดและน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่าใดนัก

โครงการเร่งด่วนด้านการท่องเที่ยวเป็นโครงการที่ครอบคลุมที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวให้เข้าถึงตลาดต่างประเทศ โครงการนี้ขึ้นกับบริการต่างๆที่ศูนย์สนับสนุนการส่งออกในภูมิภาคให้บริการอยู่

ผู้ประกอบการทัวร์ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศอาจได้รับการสนับสนุนเป็นรายบุคคลจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม การสนับสนุนรวมถึงการค้นหาตลาดใหม่การวิจัยการตลาด การปรับแต่งและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับความช่วยเหลือในการค้นหาคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อทำสัญญาส่งออก

นอกเหนือจากการสนับสนุนที่กำหนดเองแล้วนั้น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาจมีสิทธิได้ร่วมโครงการทางด้านการศึกษาเป็นรายเดือน โครงการนี้จะนำเสนอความเป็นไปได้ของผู้เข้าร่วมในการพัฒนาโครงการการท่องเที่ยวภายในประเทศ ภายใต้กรอบของห้องปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อการส่งออก แนวคิดนี้เป็นไปตามหลักการออกแบบการบริการ ซึ่งนั่นก็คือ ข้อเสนอและบริการต่างๆที่ถูกออกแบบตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นในรูปแบบของการฝึกอบรม ซึ่งช่วยพัฒนาคอนเซ็ปต์ของสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้ ทั้งช่วยสร้างความแตกต่างในข้อเสนอที่นักท่องเที่ยงจะได้รับ และสร้างช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ เพื่อให้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากขึ้น

คาดการณ์ไว้ว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวกว่า 30 รายจาก 5 ภูมิภาคของรัสเซียจะได้รับมาตรการสนับสนุนเป็นรายบุคคลอย่างเร่งด่วนและยังช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศ ภายในปลายปี 2563 นี้ นอกจากนี้ บริษัทจำนวน 150 รายจะเข้าร่วมโครงการทางการศึกษา และกิจกรรมในห้องปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเพื่อการส่งออกอีกด้วย